• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 100% โบนัส